Text Message 375

| Posted in

Titser: alin ang mas
madalas gamitin, period
o comma?

Juan: kama, ma'am.
ang period buwanan
lang, ang kama kahit
may period pwedeng
gamitin. .di ba? heheh..

Sender: Claire

Comments (0)

Post a Comment