Text Message 268

| Posted in

Isang araw nawala ang sex...

Oo na! Meron na ulit!
Grabe naman
makapindot to.. Ibabalik
naman eh, di ka
makapaghintay!

Sender: Claire

Comments (0)

Post a Comment