Text Messages 74

| Posted in

"10 UTOS SA PAG-
INOM..."
1.wG 'MAKULET'
hbAng umiin0m
(d k bAtA)
2.wG 'MATAKAW'
s puLuTan
(d2 picnic)
3.wG 'PATAGALIN'
ang bAs0
(my nGhi2nTay)
4.wG 'Inom" ng in0m
(bumiLi k dn)
5.umin0m s tMang tyM
(wAg arW-aRw)
6.mgpaAlam pGuuwi
(d bgLa n Lng mWwLa)
7.mgTra ng pmAsahe
(pRa d mgLkAd pGuwi)
8.wG m2L0g s hArap ng
inUmAn
(La k s kwAr2)
9.cgurAduhn s bAhAy
ang 'UWI' pgLcng
(d s m0tel)
10.hGit s LhT wG
tiKman ang kTbi!
(HINDI XA PULUTAN)
el0w...!!

Sender: Princess

Comments (0)

Post a Comment