Text Message 85

| Posted in

Sa school..
BAKLA1: Friendship! bakit parang ang
puti ng mukha mo ngayon?
BAKLA2: Hellleeer....!
FOUNDATION DAY kaya ngayon!

Sender: Jennifer

Comments (0)

Post a Comment