Text Message 82

| Posted in

GIRL: itay, nagbold ako sa magazine. tingnan nyo sa
picture ko sa page 10
ITAY: anak! sa palagay mo ba may mas nakakahiya
pa dito?
GIRL: meron, tignan nyo sa page 16.. si NANAY!

Sender: Nelson

Comments (0)

Post a Comment