Text Message 201

| Posted in

3 tanga nagsisiksikan sa maliit na bed

TANGA1: Pare, hindi tayo kasya. Bawas tayo ng isa.
Sa lapag na lang
matulog.
(Bumaba ang isa)

TANGA2: Ayan, Pare! Maluwag na, Akyat ka na dito!

u..

Sender: Juanitz

Comments (0)

Post a Comment