Text Message 196

| Posted in

ang pagmamahal ay di inaasahan
dumarating ng biglaan...
magugulat ka na lang minsan...
pag bumili ka sa tindahan,
DOS na pala ang isang BOY BAWANG...

Sender: Juanitz

Comments (0)

Post a Comment