Text Message 186

| Posted in

Rizal's mom: "Pepeh, Pepeh, kain na."

Jose Rizal: "Nay, palitan nyo naman tawag sa akin,
bastos pakinggan e."

kinabukasan, tinawag sya uli...

"ZAL..ZAL, kain na"

Sender: Juanitz

Comments (0)

Post a Comment